28 Čvn '17
Na červnovém jednání zastupitelstva naší městské části přišla mimo jiné na přetřes i dostavba západního křídla starochodovské školy. K danému tématu [...]

Na červnovém jednání zastupitelstva naší městské části přišla mimo jiné na přetřes i dostavba západního křídla starochodovské školy. K danému tématu jsem kolegům připravil několik fotek, které připomínaly hlavní milníky dominanty starého Chodova. Historie školy je totiž velice zajímavá a bylo by škoda, aby při rozhodování „co se školou dál“ nezazněly některé souvislosti a fakta. Je to fascinující, nicméně i při rozhodování o samotné výstavbě starochodovské školy byl místní obecní výbor rozložen na dvě části. Ta první poukazovala na zbytečnost a nákladnost celého záměru. Ta druhá skupina argumentovala na přeplněností budovy dětmi (rekonstruované staré stavení), kde dosud působila škola od roku 1874. Zvítězil zdravý rozum, jako ostatně i v pozdějších dobách a škola byla slavnostně otevřena na podzim roku 1905. Situace s nedostatkem míst ve škole se opakovala v roce 1930 a 1943, kdy proběhla dostavba 2. patra a následně přístavba západní části objektu. V říjnu 1931 se zvýšil počet žáků v důsledku dostavby domkových kolonií, kam se přistěhovaly rodiny z Vršovic a okolí Prahy. Díky tomu se dokonce muselo přikročit ke střídavému vyučování. Obec nadále rozprodává pozemky na stavbu dalších domků. Kronikář si stěžuje, že nově přibyvší obyvatelé Chodova jsou nepřizpůsobiví a že se tím poměry Chodova zhoršily. V poválečném období stojí za zmínku vybudování mateřské školy k ulici Dunovského a výstavbu provizorní kuchyně s jídelnou na pozemku školy, která však sloužila až do roku 2003. A taktéž není možné opominout výstavbu přílepku v podobě dvou tříd a šaten u západního křídla školy. Po revoluci se opět daly věci do pohybu. Bylo kompletně opraveno hygienické zázemí školy, vyměněna okna, provedena rekonstrukce kotelny, byla provedena důležitá půdní vestavba, dále dostavba nové varny s jídelnou, následně tělocvičny se dvěma učebnami a zázemím, apod. Tyto investice měly v dané době své zastánce, ale i odpůrce. Jsem přesvědčen, že realizace těchto záměrů škole prospěly nejen provozně, ale také esteticky.
Z důvodu statických poruch byl v roce 2011 stržen přístavek se dvěma učebnami a šatnami. Od této doby byly vypracovány zhruba 3 studie a zhotovena minimálně jedna projektová dokumentace, která má dokonce platné stavební povolení. Dle mého názoru starochodovská škola si zaslouží namísto zbořeného přístavku vybudovat řádný pavilon, který logicky uzavře půdorys školy do písmene „U“. Navržený projekt je však dle mého názoru zbytnělý, neboť stěna západního křídla nového pavilonu zasahuje až na okraj pozemku k ulici Dunovského! Jsem přesvědčen, že záměr dostavby západního křídla starochodovské školy by měl být realizován, nicméně přepracován do skromnější podoby tak, aby účel stavby nejen splnil parametr provozní, ale také estetický.

Pro možnost vlastního úsudku přikládám několik fotografií z historie, současnosti, ale také vizualizaci záměru dostavby školy.

Rostislav Korbel1 ZŠ Chodov historická 2 pa310077 3 p1220045 4 p7030021 5 pa220042 6 hodiny3 7 p3160021 8 P5041940 9 Pohled na vstup 10 Pohled z Květnového vítězství 11 Pohled ze dvora 12 Situace

 

 

Zanechat komentář