06 Zář '18
Rozhovor s Ing. Rostislavem Korbelem, podnikatelem ve oblasti správy BD a SVJ a kandidátem do Zastupitelstva MČ Praha 11.   [...]

Rozhovor s Ing. Rostislavem Korbelem, podnikatelem ve oblasti správy BD a SVJ a kandidátem do Zastupitelstva MČ Praha 11.  

Na konci května vstoupilo v účinnost nové obecné nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR). Jakým způsobem se toto nařízení dotkne BD a SVJ?

Takzvané General Data Protection Regulation (GDPR) má primárně hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Ochrana dat je nutná, o tom není pochyb, ale toto nařízení opravdu dělá těžkou hlavu většině výborů společenství vlastníků i členům představenstev bytových družstev. V podstatě každý den s některým z nich tento problém řeším.

S čím mají tedy největší problém?

Předsedové družstev a SVJ jsou velmi odpovědní lidé, kteří se obávají zejména pokut a nadměrné administrativní zátěže, které jim hrozí, pokud toto nařízení nebudou dodržovat. Jenže výklad toho nového nařízení je pro mnoho lidí (nejen z řad laiků) nejednoznačný, špatně se v něm, s ohledem na jeho velký rozsah a strukturu, orientují a bojí se, že ho budou chybně aplikovat. Jedná se například o právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných údajů, právo na výmaz v případě, že přestane existovat právní důvod zpracování osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Navíc jsou BD a SVJ jako každý jiný správce osobních údajů svázána lhůtami pro vyřízení žádostí a předepsanými náležitostmi odpovědí na žádosti, ačkoli obvykle nedisponují úřednickým aparátem a členství v jejich orgánech funguje na bázi dobrovolnosti. Družstva a společenství mají na rozdíl od podnikatelů ve své podstatě neziskový charakter (pomiňme specialitu bytového družstva) a jsou povinna ze zákona vést určité seznamy obsahující databáze kontaktů, jde zejména o vedení seznamů členů, vlastníků jednotek, nájemníků, dalších uživatelů bytů, evidenci dlužníků apod. Všechny tyto údaje musí řádně zabezpečit. A to už vůbec nemluvím o případech, kdy jsou v bytových domech instalovány kamerové systémy. K celé škále aktivit je teď potřeba v některých případech výslovný souhlas a podpis každého z členů a nájemníků, často je nutné doprovodit je zvláštními vnitřními předpisy (záznamy, poučeními a vnitřními směrnicemi). Je toho spousta a často se v této nové problematice ztrácí odborníci, natož laikové.

Jak hodnotíte tuto úpravu?

Po čtvrt roce fungování je na hodnocení ještě brzy, každopádně jedna věc je jasná. Přináší to spoustu další práce a povinností, kterých už teď mají předsedové a výbory až nad hlavu. Stát situaci příliš nepomáhá, protože doposud nebyl schopný přijmout k nařízení potřebnou doprovodnou legislativu, které by mohla zmírnit případnou výši pokut za porušení nařízení. Stejně tak neexistují ucelená stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů poskytující určité návody, jak se postavit k modelovým situacím případů. Pro domy, které mám ve správě, zpracováváme na míru doporučení a rady, jak s osobními údaji zacházet, aby předešly případným problémům se stížnostmi na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokutám nebo dokonce soudním sporům. (Každý právní subjekt je jedinečný, a tak nejde použít jednotnou šablonu řešení na každé BD a SVJ.)

Jaké další problémy BD a SVJ řeší?

V České republice žijí zhruba tři miliony lidí v bytech, které spravují BD a SVJ, takže si dokážete představit, že těch problémů je opravdu spousta. Od potíží s obnovením zákonného předkupního mezi spoluvlastníky např. u prodeje garážových stání až po snahy uspořit stále vyšší náklady za vytápění.

Namátkou lze jmenovat i další problémy:

Obtížná vymahatelnost pohledávek vůči dlužníkům z řad cizinců, kteří nemají pobyt na území naší republiky. Finanční ztráty vzniklé kvůli dluhům neplatičů nesou průběžně ostatní členové BD a SVJ a hrozí zde riziko pro členy výborů a představenstev, že budou v konečném důsledku nevymahatelné dluhy hradit oni.

Stoprocentní souhlas pro některé body programu, což je zvlášť u velkých SVJ téměř nesplnitelná podmínka. Některá SVJ dokonce mají problém s 50% účastí na shromáždění, talže si neschválí ani účetní závěrku, či plán oprav.

 

Článek byl uveřejněn v 10. čísle novin JM-ND http://jmnd.cz/noviny/