22 Led '15
Na posledním Zastupitelstvu městské části Praha 11 jsme mohli zaznamenat z řad koaličních zastupitelů informaci o katastrofálním stavu městské pokladny. Jedním [...]

Na posledním Zastupitelstvu městské části Praha 11 jsme mohli zaznamenat z řad koaličních zastupitelů informaci o katastrofálním stavu městské pokladny. Jedním z argumentů, proč je tato pokladna prázdná, se uvedl úplatný prodej bytového fondu tzv. „privatizace“, kterou realizovala minulá politická garnitura, respektive skutečnost, že výnosy z nájmu bytů již negenerují stamiliony jako v letech 2007 až 2013. Na tento argument je nutné se podívat z různých úhlů a v historických souvislostech. Je skutečností, že do roku 2007 byl hospodářský výsledek bytového fondu většinou vyrovnaný, tzn., že žádné zisky z bytového fondu do hlavního rozpočtu nikdy neplynuly. Od roku 2007 do 2009 bylo městskou částí Praha 11 uplatňováno jednostranné zvyšování nájmu, které tak umožnilo směrovat zisk (po odečtení daně) do hlavního rozpočtu. Tyto finanční prostředky pak umožňovaly až do roku 2010 provádět regenerace bytových domů (např. BD Jažlovická 1314-1315, BD Majerského, apod.).  V roce 2011 bylo rozhodnuto o úplatném prodeji bytových jednotek ve vlastnictví městské části Praha 11 nájemcům, kteří měli smlouvy na dobu neurčitou s datem uzavření smlouvy do 31. 12. 2006. Logicky tedy byly utlumeny veškeré projekty regenerace bytového fondu a zisk plynul prioritně do objektů mateřských a základních škol.  Lze tedy konstatovat, že období od roku 2011 do roku 2013 bylo z hlediska použití zisku (po odečtení daně) z bytového fondu ojedinělé. V případě, že městská část Praha 11 by tzv. „neprivatizovala“, tyto zisky by byly opětovně směrovány do bytového fondu formou investic či oprav. Spoléhat tedy na zdroje z výnosů z nájmu bytového či nebytového fondu starší zástavby je iluzorní a nereálná fikce. Současná politická garnitura si prostředky na kapitálové výdaje v oblasti škol musí zajistit jiným způsobem, tak jako to prováděla koalice minulá. Zejména se jedná o usilování získání dotací z MHMP, státního rozpočtu či dotačních titulů Evropské unie.

 Ing. Rostislav Korbel, zastupitel MČ Praha 11 za Jižní Město – náš domov

Zanechat komentář