22 Zář '15

Přinášíme Vám rozhovor s Marcelem Kubíčkem, předsedou BD RADIM o zkušenostech s jednáním současné radnice při prodeji pozemku okolo domu, které družstvo vlastní. Nakolik uvedený rozhovor a přiložené dokumenty korespondují s frázemy typu „RADNICE pro obyvatele, ne naopak“, posuďte prosím sami. Alarmující je však způsob jednání současné radnice se zástupci družstva a požadovaná částka za informaci, kterou BD RADIM chtělo a kterou si úřad vyčíslil na 28 tis. Kč., aby nakonec obdrželi 4 stránky formátu A4.

Rozhovor s předsedou BD Radim Marcelem Kubíčkem

 

Dotaz: 

Vážený pane předsedo, můžete nám popsat Vaší zkušenost s jednáním současného vedení radnice při jednání o prodeji pozemků okolo bytového domu, který vlastní Vaše družstvo?

Odpověď: 

Na základě smlouvy o smlouvě budoucí z roku 1998 jsme iniciovali jednání, neboť po letech čekání, byly konečně převedeny pozemky z magistrátu na naší městskou část a to zdarma. Přístupem vedení městské části jsme však byli naprosto šokování. Bylo nám totiž oznámeno, že současné vedení radnice nemá zájem s námi kupní smlouvu uzavřít. Posléze si jako důvod vymysleli a odsouhlasili, že Rada považuje tuto smlouvu za neplatnou a že požadují cenu za pozemky přímo související s naším domem ve výši 2 000,- Kč/m2. Podotýkám, že smlouvu o smlouvě budoucí iniciovala a sama vytvořilav roce 1998 tehdejší Rada, která svým usnesením odsouhlasila 200,- Kč/m2 a podepsal jí tehdejší starosta Ing. Petr Jirava, ten je shodou okolností současný radní, se kterým jsme nyní neúspěšně jednali a který nyní sám jím podepsanou smlouvu zpochybňuje.

 

Dotaz: 

Toto stanovisko akceptovali?

Odpověď: 

Nikoliv, požadovali jsme a nadále požadujeme, aby byla naplněna uvedená smlouva a aby našemu družstvu byly prodány pozemky za 200,-Kč, tak jak bylo ustanoveno ve smlouvě. Jsme přesvědčeni, že je nutné aby smlouvy a dané slovo platilo a že první kdo své sliby musí držet a svým závazkům dostát je státní správa a zejména politici, kteří ji jako naši volení zástupci představuji. Dalším argumentem z naší strany je i to, že za posledních patnáct let byly uzavřeny řádově desítky obdobných smluv s bytovými družstvy po celém JM. Z tohoto důvodu jsme požádali dle zákona o poskytování informací o zaslání dokumentu, které by toto naše tvrzení potvrdilo. Budou snad na radnici zpětně zpochybňovat i již uzavřené kupní smlouvy či převody domů do vlastnictví družstev, mají se snad občané JM bát o své domovy, které si poctivě od MČ koupili.

 

Dotaz: 

Byly Vám požadované informace poskytnuty?

Odpověď: 

Nebyly, respektive bylo nám sděleno, že námi požadované informace nám budou poskytnuty pouze za předpokladu, že uhradíme 28 000,- Kč jako cenu, kterou si úřad určil jako náklady za zpracování požadovaných informací.

 

Dotaz: 

28 tis. Kč? To tedy muselo být několik šanonů dokumentů!!!???

Odpověď: 

Nikoliv!! Z požadavku jsem byl naprosto šokován, protože se v konečné fázi jednalo o pouhopouhé 4 stránky A4 řídce psaného textu. Toto považuji za nehoráznou aroganci moci, kdy způsob jednání námi volených zástupců si nezadá s jednání aparátčíků z dob normalizace. Jednali s námi povýšeně a vyhrožovali nám! Myslel jsem si, že alespoň pár měsíců po volbách se bude nové vedení snažit v duchu jejich předvolebních hesel “Radnice pro občany – ne naopak”. Při vzpomínce na tuto anabázi se zlostí třesu!

 

Dotaz: 

Co byste řekl na závěr???

Odpověď: 

Budeme usilovat o naplnění řádně uzavřené smlouvy, tedy prodej pozemku za cenu, která nám byla radnicí nabídnuta, byla smluvně ujednána a za kterou se až do minulého roku prodávalo i ostatním družstvům. Ještě je asi třeba připomenout, že se jedná o předzahrádky u domů a ne o nějaké celky, které by mohly být předmětem spekulace a jsou to pozemky, o které se obyvatelé našeho domu již několik desetiletí se starostlivou péčí, bez jakéhokoli přispění radnice, starají.

 

Děkujeme za rozhovor

 

Přílohy:

E-mail od Ing. Jiravy 20.3.2015 – odpověď na e-mail od Družstva Radim

Odpověď na interpelaci 4 stránky formátu A4

Návrh kupní smlouvy – předaný 19.3.2015

DNR sdeleni_druzstvu

Stanovisko MC ke smlouve o sml. bu d. ze dne 9.11.1998 – 19.2.2015

Sdělení MČ k poskytnutí informacre_2015_04_07_sdeleni_druzstvu_cena

Kalkulace částky informace dle 106 za 28 tis. Kč

Zadost o poskytnuti informace kopie předaná 19.3.2015

E-mail od MČ Praha 11 – 16.3.2015

DNR priloha k dopisu

Sml. bud. Družstvo Hlavní město pozemky