13 Úno '15

Otevřený dopis zde.

Odpověď radního Petra Lukeše zde.

 

Dovoluji si opravit nesrovnalosti, které uvádí pan Lukeš v reakci na dopis Radě MČ Praha 11 ohledně kontrolního výboru:

Ad 1)

Předsedou kontrolního výboru byl skutečně František Hoffman, zastupitel z KSČM. Strana však byla prokazatelně v opozici, protože koaliční smlouva byla podepsána mezi ODS, ČSSD a PP. Na spekulace o tom, že zastupitel Hoffman koalici podporoval, mohu odpovědět argumentem, že  KSČM nebyla ani vyzvána k účasti na koalici, tudíž nemohla být její součástí  a byla v opozici. Nepřísluší mi hodnotit, proč s ostatními opozičními stranami nespolupracovala, to je otázka na p. Hoffmana.

Ad 2)

Po volbách 2010 byl skutečně ustanoven patnáctičlenný tým kontrolního výboru. Opoziční strany HPP11 a TOP09 požadovaly transparentní a důkladnou kontrolní činnost KV. Protože panovala shoda s požadavkem ze strany koaličních stran, byl zvolen takový způsob obsazení KV, aby mohly opoziční strany a hnutí, včetně těch, které se do ZMČ nedostaly, spolupracovat na rozhodování o MČ.  Zájem projevila Strana zelených, Věci veřejné, Suverenita, SPOZ. Komentář, že všichni byli loutkami, považuji za urážku suverenity těchto stran a hnutí, včetně jejich reprezentantů.  Myslím, že do politiky nepatří paušalizace typu: Kdo nejde s námi, jde proti nám a je lhář, podvodník, zaprodanec koalice atd.

Je pravda, že tři členové HPP byli z KV odvoláni. Považuji však za populistické tvrzení, že se „…moc  ptali na prodeje pozemků a hospodaření…“. Jistě mi ostatní členové kontrolního výboru dají za pravdu, že hlavním důvodem odvolání bylo záměrně konfrontační a destruktivní chování zástupců HPP, jehož důsledkem byla neefektivnost, nefunkčnost a paralyzování jednání KV. I poté však měli informace o činnosti MČ v plném rozsahu. Informace o prodejích pozemků a výsledků hospodaření nemají k dispozici jen členové kontrolního výboru, ale všichni zastupitelé, stejně jako veřejnost, protože jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná.

Mimořádně neprofesionální mi připadá také veřejná dehonestace zastupitelů, kteří se podepsali pod požadavek na účast opozice v KV. Skutečnost, že jsou stíháni, ještě neznamená, že něco spáchali. Nebo presumpce neviny přestala platit? Zařadili jsme snad mezi principy fungování zastupitelské demokracie popravy bez soudů? Stíhání deklaruje pouze skutečnost, že se policie zabývá trestním oznámením, kterých na bývalé vedení MČ podali opoziční zastupitelé několik desítek. Téměř všechna byla odložena a ani toto ještě nepřišlo před soud. A soud tedy nevyřkl verdikt o vině či nevině. Z jakého titulu tedy považuje pan Lukeš tyto lidi za odsouzené a chová se k nim jako k viníkům na pranýři? Tito lidé dostali mandáty od voličů a mají právo mít možnost pracovat v orgánech zastupitelstva.

Na závěr osobní  poznámka:  přál bych si, aby p. Lukeš ve své Svaté válce byl stejně plamenným řečníkem proti všem stíhaným, jako vůči těm v Praze 11. Chtěl bych mu připomenout, že poslední tři roky řídili hlavní město primátoři, kteří byli obžalováni (tedy ještě o kus dál v mašinérii justičního procesu) a hrozí jim soud. Jeden z nich byl dokonce členem strany TOP 09, která se nyní ústy p. Lukeše zaštiťuje morálkou.

Dalibor Mlejnský, zastupitel MČ Praha 11

Zanechat komentář