04 Zář '14
Motto: „Bezpečné Jižní Město.“ Jižní Město je moje srdeční záležitost, žiji zde s rodinou a mám to štěstí, že zde [...]

Motto: „Bezpečné Jižní Město.“

Jižní Město je moje srdeční záležitost, žiji zde s rodinou a mám to štěstí, že zde i pracuji. Jsem ředitel obvodního ředitelství Městské policie Praha 11. V letošním roce proběhnou komunální volby a pro mě to znamenalo rozhodnutí, zdali chci pro Prahu 11 udělat ještě něco víc, nežli mi skýtá funkce ředitele Městské policie Praha 11. Důvodem mého rozhodnutí kandidovat je především možnost prosadit jako zastupitel určité další změny, které by v konečném důsledku mohly zvýšit pohodlí a bezpečnost na Jižním Městě. Vzhledem ke své profesi, bych se rád věnoval otázce dopravy, zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku. Především je to řešení dopravy v klidu, tedy zajištění více parkovacích míst pro obyvatele Jižního Města a rozšíření míst denního stání P+R pro návštěvníky Prahy. Tento záměr chci prosazovat na základě komunikace a většinového souhlasu s rezidenty dotčeného území. V oblasti bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku budu prosazovat opatření k další eliminaci rizikových míst na Jižním Městě ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. V praxi by to znamenalo rozšíření kontrol strážníků nad oddechovými zónami Jižního Města – parky, lesoparky, lesy a přijímání stavebně technických opatření v podobě osvětlení tmavých míst apod. V neposlední řadě chci ještě s větším důrazem prosazovat prevenci kriminality mládeže formou podpory rozvoje sportu, volnočasových aktivit a osvěty v rámci přednášek ve spolupráci s vedením základních a středních škol, MP a PČR. Možná se vám zdají mé cíle příliš obyčejné, ale mám za to, že pokud je dokáži s vaší pomocí naplnit, bude náš život na Jižním Městě o něco příjemnější. Děkuji za vaši podporu.

Bc. Petr Schejbal, DiS.

Zanechat komentář