08 Úno '18
Na konci listopadu dostala část ještě chybějícího Pražského okruhu – SOKP 511 souhlasné stanovisko EIA (posudek  o vlivu na životní prostředí) [...]

Na konci listopadu dostala část ještě chybějícího Pražského okruhu – SOKP 511 souhlasné stanovisko EIA (posudek  o vlivu na životní prostředí) od Ministerstva životního prostředí.

Na rozdíl od devíti dalších klíčových dopravních projektů Evropská komise v případě úseku 511 nepovolila uplatnit výjimku z opakování procesu EIA. Asi by bylo vhodné zopakovat, proč a kdo výrazně přispěl k tomu, že byla 511 vyřazena Evropskou komisí ze seznamu prioritních dopravních staveb, které nemusejí dělat znovu nový posudek EIA. 511 byla do tohoto seznamu nejprve zařazena.

K naší škodě však tehdejší starosta Prahy 11 pan Ing. Jiří Štyler z Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) zaslal dopis (v rozporu s přáním občanů, a především v rozporu s usnesením zastupitelstva),kterým podpořil, a tím fakticky zařídil vyřazení 511 z tohoto seznamu. Tímto počinem dokončení stavby 511 prodloužil o 1,5 roku.

Komentář k uvedené situaci komentovala i paní primátorka Adriana Krnáčová slovy:„Chování starosty Jiřího Štylera je neakceptovatelné!“

Je nutno podotknout, že do dnešního dne nám představitelé z HPP11 nevysvětlili, co přinesl nový posudek EIA občanům Prahy 11 kromě toho, že musíme být další rok a půl vystaveni zápachu, zplodinám či hluku způsobené tranzitní dopravou. Nová EIA má 40 připomínek, které musí být upraveny. Tyto připomínky však mohly být řešeny ve zrychleném řízení, které ostatní prioritní stavby absolvovaly, na rozdíl od 511. Jak to tedy bude dál? Nejprve budou zapracovány podmínky do dokumentace pro územní řízení. Investor začne odkupovat potřebné pozemky, rovněž bude probíhat příprava dokumentace pro stavební povolení. A pokud vše půjde podle plánu a nevzniknou jiné problémy,
začne stavba cca v roce 2020 a dokončení se plánuje na rok 2025!

Zatím největší problém je, že na stavbu okruhu poslali někteří majitelé dotčených pozemků, městská část Praha – Dolní Chabry a spolek Chvalská žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu.

Jedna z věcí je pro nás obyvatele Prahy 11 nepochopitelná. Proč senátor Kos jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů zastupující náš volební obvod stále bojuje proti dokončení části Pražského okruhu v trase 511 a i přes všechno podporuje tzv. regio-nální variantu části vedoucí přes Středočeský kraj?

Posudky dopravních expertů jasně dokazují, že z dopravního hlediska, a hlavně z pohledu proveditelnosti je jediné možné řešení varianta 511. V této destrukční činnosti ho podporují členové HPP11 a překvapivě
i Piráti na Praze 11.

za Stop kamionům – Iniciativu
za dostavbu Pražského okruhu

Ing. Petr Souček a Petr Sýkora

facebook.com/stopkamionum

Zanechat komentář