26 Srp '14
Motto: „Život bez obav z požárů a katastrof.“ Jižní Město mám velmi rád, vyrostl jsem zde a založil rodinu. Pro [...]

Motto: „Život bez obav z požárů a katastrof.“

Jižní Město mám velmi rád, vyrostl jsem zde a založil rodinu. Pro své dvě děti vnímám prostředí, ve kterém vyrůstají, velmi pozitivně. S Jižním Městem mě pojí taktéž zájem o věci veřejné. Již šestnáct let jsem členem sboru dobrovolných hasičů Prahy 11 – Chodov. V současné době působím ve sboru jako velitel jednotky. Z tohoto důvodu jsem se v letošním roce rozhodl kandidovat ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 11. V případě úspěchu naší strany bych rád podpořil projekty, které ze svého pohledu vnímám jako velmi potřebné. Budu usilovat o dispoziční úpravy stávající hasičské zbrojnice v ulici Bohúňova. V minulých letech se totiž společnou dlouhodobou prací všech dobrovolných hasičů na Praze 11 podařilo změnit kategorii zařazení „Jednotky požární ochrany“ (dále jen JPO) z JPO V na JPO III. Současně se nám podařilo zvýšit počet členů v zásahové jednotce z 16 na současných 23. Díky našemu novému zařazení JPO realizujeme vyšší počet výjezdů na základě výzev operačního střediska HZS hl. m. Prahy k požárům, živelním pohromám nebo technickým zásahům. Rád budu podporovat výbory společenství vlastníků jednotek a bytových družstev v oblasti dodržování bezpečnostních předpisů a požární ochrany formou školení či pravidelného poradenství.
Budu se zabývat osvětovou činností, která bude probíhat zábavnou formou, tak, aby oslovila děti a mládež, například prostřednictvím dětských dnů s bezpečnostně-požární tematikou ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a vedením jednotlivých mateřských, základních a středních škol.

Děkuji vám za vaši podporu a váš hlas v komunálních volbách.

Zanechat komentář