11 Dub '18

Z následujících skutečností a dokumentů si sami můžete udělat představu o tom, kdo má jakou vinu a kdo má jaké zájmy na současném neutěšeném stavu. Zajímavé je, že fotbalisté z Hájů chtějí trénovat a hrát své zápasy na travnatém hřišti, vlastník části pozemků společnost ODDITY má zájem svou část hřiště pronajmout hájským fotbalistům, aby mohli hrát a trénovat na travnatém hřišti, vedení MČ Praha 11 (jak minulé za Mlejnského, tak současné za Štylera) se snaží zprostředkovat dohodu mezi vlastníky pozemků a FC Háje, aby se na hřišti mohl hrát fotbal. Zdá se, že všichni to chtějí, ale zdání klame…! Jan Horník a Michal Horník to nechtějí! Zkusíme nalézt odpověď. Pro přehlednost uvádíme fakta chronologicky.

70. léta

Travnaté hřiště, stejně jako celý areál K jezeru včetně objektu šaten, byl vybudován (s výjimkou hřiště s umělým povrchem) jako náhrada za původní hájské hřiště, které se nacházelo v místech dnešní Modré školy, a které muselo ustoupit výstavbě sídliště Jižní Město

Začátek 90. let

V rámci porevolučních majetkoprávních změn byla část areálu K jezeru převedena na TJ Háje a část areálu byla vrácena původním majitelům, rodině Smolíkových. Viz obrázek, stav k roku 1995.

1995 – 2007

Rodina Smolíkových několikrát vyzývá TJ Háje, resp. FC TJ Háje, k uzavření nájemní smlouvy na část fotbalového hřiště, které FC TJ Háje užívá, a to za symbolické nájemné. Jan Horník tyto nabídky odmítá!!! Rodina Smolíkových několikrát nabízí FC TJ Háje prodej pozemků pod travnatým fotbalovým hřištěm a pod budovou šaten za cenu podle cenové mapy.

Jan Horník odmítá jak nabídky na pronájem, tak nabídky na koupi s argumenty, že pozemky patří TJ Háje, která na ně má podle jeho názoru právo. Skutečný vlastnický vztah neuznává!

Evidentně jde o záměrné poškození zájmů TJ Háje, resp. FC TJ Háje. Z veřejných zdrojů je zřejmé, že uvedené pozemky nikdy TJ Háje, resp. FC TJ Háje nepatřily. Vždy byly ve vlastnictví rodiny Smolíkových.

2008

Rodina Smolíkových prodává předmětné pozemky společnosti ODDITY.

2009

Jan Horník zakazuje fotbalistům FC Háje používat část travnatého fotbalového hřiště, které je nyní ve vlastnictví společnosti ODDITY, viz mapka.

2009

Tehdejší vedení MČ Praha 11 (starosta Mlejnský) zprostředkovává souhlas vlastníka pozemků (ODDITY) s uzavřením nájemní smlouvy s FC TJ Háje za symbolické nájemné 5,-Kč/m2/rok tak, aby hřiště mohli používat fotbalisté FC Háje.

Jan Horník a Michal Horník odmítají s argumentem, že neuznávají vlastnická práva společnosti ODDITY a odmítají další jednání.

2013

Na četné požadavky hráčů a trenérů FC Háje začíná další aktivita tehdejšího vedení MČ Praha 11 (starosta Mlejnský) ve věci zprostředkování dohody ve prospěch FC TJ Háje, s tím že pozemky si od ODDITY pronajme MČ Praha 11 a následně je podpronajme FC TJ Háje za symbolické nájemné.

2013

Vedení MČ Praha 11 oficiálně vyzývá vlastníka pozemků ODDITY k jednání ve věci odkoupení pozemků do vlastnictví MČ Praha 11. ODDITY tuto nabídku odmítá.

Jaro 2014

Tehdejší lídr HPP 11 Ladislav Kos se v celé záležitosti silně angažuje a několikrát veřejně slibuje, že v případě úspěchu HPP 11 ve volbách budou předmětné pozemky MČ Praha 11 vykoupeny a bezplatně převedeny na TJ FC Háje.

Listopad 2014

Komunální volby

Únor 2015

Vedení MČ Praha 11 (starosta Štyler) oficiálně vyzývá FC TJ Háje k uzavření podnájemní smlouvy za symbolické nájemné, na pozemky, které má MČ Praha 11 pronajaty od ODDITY, s cílem umožnit využití celého travnatého hřiště pro potřeby hájských fotbalistů, viz smlouva.

Duben 2015

Jan Horník nabídku MČ Praha 11 z února 2015 bez udání důvodů odmítá.

Březen 2016

V této době stále ještě místostarosta Kos (byl odvolán 17. 3. 2016 pro nekompetentnost) prohlašuje, že přes sliby, které veřejně deklaroval před volbami 2014, nedojde k vykoupení pozemků od společnosti ODDITY.

ODDITY opakuje své stanovisko z roku 2013, že nemá zájem předmětné pozemky komukoliv prodávat.

Duben 2016

Hájští fotbalisté začínají jarní část fotbalové sezony opět bez svého travnatého hřiště. Jan Horník je spokojen, nemusí se o hřiště starat a ušetří peníze za jeho údržbu. Dobrého půl milionu. Co je doma, to se počítá, pánové!!!

Stanovisko JM–ND:

Naší ambicí není za každou cenu dehonestovat osobu Jana Horníka. Uznáváme, že Jan Horník za dlouhé roky svého působení v hájském fotbalu vychoval mnoho generací jihoměstských dětí a nadějných fotbalistů.

To, co je zarážející, je jeho více než dvacetiletá opozice a negace k vyřešení majetkoprávních vztahů travnatého fotbalového hřiště na Hájích.

Je zřejmé, že v hledání vnějšího nepřítele a v boji proti všem udržuje své ovečky ve střehu a přesvědčení „nám se děje nespravedlnost“.

Podstata problému je však jinde. Údržba hřiště je věc nákladná, ročně vyjde až na 500 tisíc Kč. A toto bude pravděpodobně ten pravý důvod, proč travnaté hřiště zeje více než 7 let prázdnotou.