13 Čvn '18
Rada MČ Praha 11 potvrdila ve svých funkcích všechny ředitelky a ředitele mateřských a základ­ních škol na další šestileté období. [...]

Rada MČ Praha 11 potvrdila ve svých funkcích všechny ředitelky a ředitele mateřských a základ­ních škol na další šestileté období.

Jmenované paní ředitelky a páni ře­ditelé vedou uvedené školy a školky dlouhodobě s kvalitními výchovně – vzdělávacími výsledky. S jejich pra­cí a s fungováním škol jsou spokojeni především rodiče i veřejnost. Výhra­dy k činnosti škol v posledních letech nevyjádřila ani Komise pro výchovu a vzdělávání, ani jejich zřizovatel, ale ani kontrolní orgány, které školy navštívi­ly. Výhrady nevyjádřily ani Rady škol. Vzdělávací programy jsou kvalitně na­staveny, schváleny a funkční.

Toto rozhodnutí Rady jednoznačně podporujeme. Z působení na radnici osobně znám všechny ředitelky a ředi­tele a mohu potvrdit, že jsou to kvalitní odborníci na svých místech. Svou prací se zasloužili o vysokou kvalitu výchovy a vzdělávání v jihoměstských školách. Přeji všem ředitelkám a ředitelům hod­ně úspěchů a radost z práce.

Dalibor Mlejnský

(Jižní Město – náš domov)