18 Kvě '17
Na dnešním zasedání zastupitelstva Městské části Praha 11 nebyl schválen navrhovaný program a tak jednání bylo ukončeno. Proti navrhovanému programu [...]

Na dnešním zasedání zastupitelstva Městské části Praha 11 nebyl schválen navrhovaný program a tak jednání bylo ukončeno. Proti navrhovanému programu hlasovali všichni přítomní zastupitele Hnutí pro Prahu 11 (dále jen „HPP11“), včetně senátora Kosa.

 

Zastupitelé za Jižní Město – náš domov (dále jen JM-ND) navrhovali zařazení důležitých bodů jako například dostavba Pražského silničního okruhu 511, Zahrady Opatov, parkoviště P+R na Opatově, apod.  Tyto body byly navrhovány ze strany HPP11 v rámci mimořádného jednání zastupitelstva v dubnu letošního roku, které bylo svoláno z popudu právě HPP11.  Jak se již stalo zvykem, navrhované body nebyly ze strany HPP11 řádně připraveny a zdůvodněny. Z tohoto důvodu JM-ND společně s dalšími opozičními stranami vyzvalo otevřeným dopisem starostu Jiravu (ANO2011), aby uvedené body byly ze strany Rady MČ řádně připraveny a předloženy právě na květnové zastupitelstvo. Což se také ze strany vedení městské části stalo a body byly předloženy včetně podrobných informací a dokumentů. K překvapení všech zastupitelů a  přítomných občanů, zastupitelé za HPP11 pro program nehlasovali. Opět se ukázalo, že HPP11 v čele se senátorem Kosem nejde o řádnou správu naší městské části, ale o populismus a demagogii. Hlavním strůjcem a hybatelem negativismu HPP11 je senátor Kos, který by z titulu své funkce měl hájit zájmy všech našich občanů a měl by být schopen povznést se nad stranické půtky a handrkování. Toto se však od senátora Kosa nedá očekávat, protože on sám je hlavním strůjcem negativních jevů v současném složení zastupitelstva a představitelem „Nerozvoje“ Jižního Města v posledních třech letech. 

 

Nutno dodat, že zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 vyjde na 40 tis. Kč, takže suma sumárum, HPP11 připravila za jediný měsíc městskou kasu o 80 tis. Kč.  

 

 

Klub Jižní Město – náš domov

Zanechat komentář