07 Čvc '15
Jinak ani nelze nazvat medexpress2015.com situaci, která se stala při poslední schůzi SK. Rozdělovaly se peníze v grantovém řízení pro oblast [...]

Jinak ani nelze nazvat

situaci, která se stala při poslední schůzi SK. Rozdělovaly se peníze v grantovém řízení pro oblast sportu. Každý ze členů komise podle klíče, na kterém se předem dohodli, přiděloval peníze různým sportovním oddílům, rozhodnutí všech se zprůměrovala a byly na světě výsledky. Až doteď všechno v pořádku, když tedy pominu fakt, že ze sedmi členů jsou dva zástupci z SOS Háje, a to Michal Horník (HPP 11) a Renata Klíčová, a zvyšuje se tak logicky průměr ve prospěch jejich vlastního oddílu, což výsledky potvrzují. 510 tisíc, které si ve druhém kole nadělili, hovoří za vše. Jak je vidět, ani to však Michalu Horníkovi nestačilo. Poté co se komise na všem dohodla, vzal vše do svých rukou. Bez souhlasu ostatních tajně změnil výsledky, na kterých se komise dohodla. Z mého pohledu se jedná o podvodné jednání. Když se to dozvěděli samotní členové komise, strhla se ostrá hádka mezi radním Urbánkem z TOP 09, který na toto upozornil, na straně jedné a Michalem Horníkem na straně druhé. Výsledkem bylo hlasování o vyslovení nedůvěry předsedovi SK Michalu Horníkovi (HPP11), o kterém rozhodlo sedm přítomných členů. Výsledek byl těsný. Dva pro odvolání Horníka, dva se zdrželi hlasování a tři byli proti. Michal Horník tedy vládne SK dál. A já se ptám: „Co se musí stát, aby byl Michal Horník odvolán z funkce předsedy SK?? Kolik chyb ještě bude muset udělat, aby ostatním došlo, že takhle se prostě nepracuje?“ Před čtrnácti dny udělal Michal Horník jinou chybu (snad nevědomky), když

do rady předložil svůj návrh, kde žádal o „pouhých 320 tisíc“, samozřejmě pro své Háje, kde chtěl opravit budovu, která ale Hájům nepatřila. Chyba? Omyl? Snad. Naštěstí jsme na to přišli včas a zachránili tak městské části 320 tisíc. To, co teď Horník předvedl na jednání SK, je ale něco úplně jiného. Zde vědomě a naprosto cíleně, tajně, bez souhlasu ostatních členů SK, změnil to, na čem se usnesli. Pánové z HPP mají zřejmě dojem, že mohou udělat jakoukoliv lumpárnu a všechno jim projde. Ještě více zarážející je chování radního Kose (HPP 11), který při projednávání tohoto průšvihu na zastupitelstvu jen ležérně podotknul, že děláme jen bouři ve sklenici vody a jen vaříme z vody, protože na ně nic nemáme a utnul další diskuzi, ostatně jako pokaždé, když ztrácí argumenty. Arogance, nenávist, sebestřednost a ohromná ega, to jsou nejvýraznější vlastnosti pánů Kose a Horníka (oba z HPP 11). Jsem rád, že se konečně někteří radní začínají ozývat a když se děje lumpárna, nebojí se bouchnout do stolu a zařvat nahlas svůj názor, navíc, když to jsou lidé vzdělání a zkušení jako jsou Ing. Urbánek CSc. a PaedDr. Kárský. Pro mě je jednání těchto pánů příkladné a jediné správné. Jsou to první vlaštovky, a i když se říká, že jedna vlaštovička jaro nedělá, pro mě to, co udělali, znamená léto. Čtenářům, kteří si snad mohou myslet, že to nemůže být pravda, dávám možnost, aby se o tom přesvědčili sami. Na stránkách městské části existuje zápis z tohoto jednání SK v tomto znění:

 

  1. Informace o vystoupení předsedy SK na RMČ

Ing. Urbánek, CSc. informoval sportovní komisi o tom, že předseda SK pan Horník změnil před jednáním RMČ výši některých dotací pro sportovní subjekty v rozporu s odsouhlasenou výší dotací ve sportovní komisi. Po diskusi sportovní komise navrhl člen SK pan Ing. Urbánek, CSc. následující usnesení: Sportovní komise vyjadřuje předsedovi SK nedůvěru a žádá RMČ o jeho odvolání.

Přítomno: 7 Pro: 2 Proti: 3 Zdržel se: 2

Usnesení nebylo přijato.

Sportovní komise žádá předsedu SK, aby se nadále zdržel jednání, které je v rozporu s usnesením sportovní komise.

Přítomno: 7 Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 3

Usnesení nebylo přijato.

 

Poté Urbánek s Kárským odešli z dalšího jednání sportovní komise.

Tak co tomu říkáte, vážení občané Jižního Města?

Tohle má být podle místostarosty Kose jen bouře ve sklenici vody.

Tak to potěš pánbůh.

 

Petr Sýkora, zastupitel Prahy 11 za Jižní Město – náš domov