12 Lis '16
již několik měsíců plní stránky novin a televizních obrazovek problematika výstavby, resp. dostavby pražského okruhu, a to především tzv. trasa [...]

již několik měsíců plní stránky novin a televizních obrazovek problematika výstavby, resp. dostavby pražského okruhu, a to především tzv. trasa 511, nedokončený úsek mezi dálnicí D1 u Modletic a D11 u Běchovic. o této problematice jsme vás informovali v JMNd č. 4 v květnu letošního roku. do boje za výstavbu 511 se kromě Petra Sýkory z Iniciativy za dostavbu pražského okruhu intenzivně zapojilo Ministerstvo dopravy a hHlavní město Praha.

Snahou všech zúčastněných bylo získat pro dostavbu 511 souhlasné stanovisko Evropské komise k výjimce pro pořízení Studie vlivu stavby na životní prostředí tzv. EIA. Souhlasné stanovisko vydala Evropská komise téměř ke všem navrhovaným dálničním stavbám v ČR, bohužel s výjimkou pro Prahu důležité pětsetjedenáctky. Jedním z důvodů pro vydání zamítavého stanoviska Evropská komise uvádí nesouhlas některých občanských iniciativ a zástupců samospráv v Praze a okolí.

K tomuto dodáváme, že jedním z těch, kteří iniciativně vystupovali proti udělení výjimky na pořízení EIA, byl starosta MČ Praha 11 Jiří Štyler.

Štyler kromě jiného odeslal dopis čle-nům Evropské komise, kde se jednoznačně dožaduje nevydání výjimky, a to v příkrém rozporu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 z května 2016.

Zastupitelstvo MČ Praha 11 přijalo usnesení, ve kterém podporuje dostavbu 511 a uložilo starostovi Štylerovi, aby o tomto usnesení informoval kromě jiného předsedu vlády Sobotku, pražskou primátorku Krnáčovou a ministra dopravy Ťoka.

Štyler obelhal nejen členy Evropské komise, ale dokonce konal v rozporu s usnesením ZMČ Praha 11 a stanovisky vlády ČR, hl. města Prahy a ministerstva dopravy.

Primátorka Adriana krnáčová se na adresu Štylera vyjádřila pro časopis týden v srpnu 2016: „Náš problém byl v tom, že v Bruselu Praha nebyla jednotná a sešlo se tam i několik oponentů, např. starosta prahy 11 Štyler na hlavičkovém papíře své městské části poslal do Bruselu navzdory usnesení zastupitelstva dopis, že s dostavbou nesouhlasí. To považuji za naprosto neakceptovatelné.”

Zanechat komentář