13 Led '15
Přesně tak lomí rukama nové vedení Prahy 11 nad rozpočtem pro rok 2015. Jenže na rozdíl od paní Müllerové naprosto [...]

Přesně tak lomí rukama nové vedení Prahy 11 nad rozpočtem pro rok 2015. Jenže na rozdíl od paní Müllerové naprosto neopodstatněně. Městská část NEMÁ dluh ve výši 150 milionů korun ani NENÍ 150 milionů v minusu. Jen sestavuje rozpočet, a to má svůj vývoj. Je to podobné, jako když se sejde rodina a všichni řeknou, co by si přáli k Vánocům. Pak porovnají svá přání s ekonomickými možnostmi a upraví požadavky podle toho, tedy na co mají a na co ne. S rozpočtem je to stejné. Odbory, rozpočtové organizace (zejména MŠ, ZŠ) a obchodní společnosti předkládají s mnohaměsíčním předstihem finanční požadavky. Následuje odhad příjmů, a to vlastních, z rozpočtu hlavního města Prahy (dotační vztahy), ze státního rozpočtu (zajištění výkonu státní správy) a příjmů z vlastní hospodářské činnosti (z nájmů z pozemků, bytových a nebytových prostor). Obě strany rovnice je pak nutné tzv. vybalancovat v komisích rady a výborech zastupitelstva. Odborná rozhodnutí zdůrazňují nezbytnost zajistit řádný výkon státní správy a samosprávy, provoz základních a mateřských škol, údržbu komunikací a pořádek. Politická jednání rozhodují o investičních akcích. Celý proces končí veřejným zveřejněním návrhu a projednáním a schválením zastupitelstvem. Příprava rozpočtu pro rok 2015 se přerušila kvůli konání komunálních voleb, a to ve fázi nastavení předpokladů příjmů a požadavků výdajů. Záměrně, protože nová koalice nemusela mít stejné představy o investičních prioritách. A to je schodek, o kterém se pořád dokolečka mluví. Už se nemluví o tom, že je rozpočet před vybalancováním. Za svou mnohaletou praxi jsem se nesetkal s tím, že by v této fázi byl návrh rozpočtu vyrovnaný. Vždy se musela hodnotit důležitost navrhovaných výdajů a posuzovat možnosti získat další příjmy (dotace). Dovolte mi připomenout, že se nám za posledních osm let podařilo získat v dotacích stamiliony korun, které jsme použili na spolufinancování investičních akcí k zlepšení života v městské části (nové mateřské školy, regenerace základních škol a DPS, výstavba domu seniorů, sportovišť, dětských hřišť a parků). Nové vedení by po letech v opozici mělo vědět, jak se rozpočet sestavuje. Přesto se tváří překvapeně a vytváří dojem, že radnice nemá peníze a topí se v dluzích! Odpověď je prostá: v minulých letech Praha 11 nikdy žádné dluhy neměla a rezerva finančních zdrojů je po nástupu nového vedení přibližně stejná, jako v roce 2006, kdy jsme přišli my (50 milionů). Vlastní příjmy, příjmy ze státního rozpočtu a příjmy z dotačních vztahů z hlavního města Prahy jsou víceméně také stejné, možná i vyšší. Jediným rozdílem je, že již nejsou k dispozici příjmy z privatizace z 90. let a investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy (zrušeno primátorem Svobodou).

Připouštím, že bez těchto mimořádných zdrojů bude sestavování rozpočtu nesnadné, rozhodně však možné. Proto věřím, že se nové vedení místo lamentování vrhne do práce a rozpočet na rok 2015 sestaví.    

Mgr. Dalibor Mlejnský, zastupitel Prahy 11 a předseda strany Jižní Město – náš domov

2404 Comments

Zanechat komentář