18 Úno '17
Jako vhodný dopravní prostředek k navýšení kapacity a komfortu hromadné dopravy z Jižního Města byla po provedení ověřovací projektové studie vybrána tramvajová [...]

Jako vhodný dopravní prostředek k navýšení kapacity a komfortu hromadné dopravy z Jižního Města byla po provedení ověřovací projektové studie vybrána tramvajová trať v trase Háje – Opatov – Chodovec – Spořilov s výhledem na další nové propojení dále na Prahu 10. Cílovým stavem je vytvoření tzv. Východní tramvajové tangenty, nového rychlého dopravního spojení ve směru sever – jih vedeného po východním okraji širšího centra města. Tramvajová doprava byla ke zvýšení kvality městské dopravy zvolena na základě více faktorů. Zásadní je možnost oddělení od individuání tramvajové dopravy a tedy stabilní cestovní rychlost, na rozdíl od autobusů nezávislá na individuální dopravě. Efekt rychlosti a pohodlí kolejové dopravy je jedním ze základních aspektů, kterými se může městská doprava stát konkurenceschopnou individuální i ve směrech, kde potenciální cestující prozatím volí raději automobily.

000000095

 

Současně s realizací tramvajové trati dojde k významnému omezení autobusových linek v dané relaci, které tramvaj nahradí. K neopomenutelným aspektům patří nižší negativní vlivy tramvajové dopravy na životní prostředí, jako příklad je možné doložit výzkumy zatížení emisemi CO2, kde na jednoho přepraveného cestujícího v horizontu roku 2040 vykazuje výroba elektřiny pro tramvaje významně nižší hodnoty než provoz autobusů. Z hlediska technicky – praktického má tramvajová doprava v Praze existující síť, na kterou se nová trať napojuje a vytváří nová spojení při investičních nákladech na výstavbu významně nižších proti stavbě nových tras metra. Tramvajová trať na Jižní Město byla prověřena studiemi v podrobnosti dopravního řešení včetně analýzy intenzit dopravy. Po prověření všech aspektů byla navržená trasa tramvajové trati zanesena v roce 2014 do aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, tedy strategického dokumentu nadřazeného územnímu plánu. Příprava záměru pokračuje tvorbou změny územního plánu a připravují se další projekční práce.

Tramvaj JM_1

 

Technické řešení umístění tramvajové trati v ulicích Türkova, Chilská a Opatovská na Praze 11 respektuje stávající intenzity automobilové dopravy, podle kterých je podél tramvajové trati zřízen pro každý směr buď jeden, nebo dva jízdní pruhy. Navržená řešení respektují současná snížení počtu pruhů realizovaná zejména v Opatovské ulici a stavebně potvrzují bezpečné přechody pro chodce rozdělené ostrůvky mezi jednotlivými směry.

Zavedení tramvajové trati umožní díky kvalitní dopravní nabídce zamezení zvyšování intenzit individuální dopravy a snížení počtu autobusových spojů, ekologický přínos trati tak umožňuje trvale udržitelný rozvoj území.

 

V kontrastu s doporučeními dopravních odborníků a urbanistů stojí slova bývalého starosty MČ Praha 11 Jiřího Štylera, který dne 19.1.2017 uvedl pro Pražský deník že tramvaje v Türkově ulici způsobí dopravní kolaps, neboť touto trasou řidiči automobilů objíždějí dálnici D1 v případě zácpy. Po létech přípravy tak vyplouvá návrh, upřednostňující využití prostoru v Türkově ulici nikoliv pro dopravní prostředek sloužící obyvatelům Prahy 11, ale jako záložní trasu pro zbytnou automobilovou dopravu, která by z dálnice vůbec neměla do této ulice zajíždět.

Jižní Město je urbanizovanou oblastí, kde je již veřejný prostor cenný a podle toho je třeba s ním nakládat. Navrhované využití prostoru pro objízdnou tranzitní trasu automobilové dopravy stojí v ostrém kontrastu proti zřízení kvalitní hromadné dopravy pro místní obyvatele, jak je navrženo v územně plánovací dokumentaci.

Tramvaj JM_6

Koncept tramvajové trati zajišťující více než pouhé spojení k metru navrhovaný na Jižním Městě není nový v Praze ani ve světě. Zcela běžně tak fungují například tramvaje v nedaleké Vídni, zcela nově se k tramvajím vrací Paříž a rozvoj současné sítě tramvají dospěl v posledních letech i do Varšavy. V Praze lze uvést příklad úspěchu novou tramvajovou trať na Barrandov provozovanou od roku 2003. Ukázkou existence lokality obsloužené ve směru do centra metrem a v dalších směrech tramvajemi jsou Dejvice, odkud do centra jede metro A, na Prahu 5 a Prahu 7 však kvalitní a rychlou dopravu zajišťují tramvaje. Podobným způsobem, byť v jiném měřítku, bude fungovat i tramvajová trať na Jižní město, pokud se vedení hl. m. Prahy i MČ Praha 11 shodne na relizaci tohoto záměru trvale udržitelného rozvoje lokality i její dopravní obslužnosti.

 

Rozsah navrhovaného vedení Tramvajové tratě Spořilov – Opatov – Jižní Město v délce 6,5 km

000000088

 

 

Odkazovaný zdroj.

Ilustrace Reflecta Development

 

Zanechat komentář