22 Srp '14
Motto: „Život se skládá z maličkostí a soustavné práce.“ Ve svém programu se zasadím o: * řešení bezbariérových vstupů * [...]

Motto:
„Život se skládá z maličkostí a soustavné práce.“

Ve svém programu se zasadím o:
* řešení bezbariérových vstupů
* soustavnou úpravu zeleně
* opravy chodníků
* spádování a s tím související osazení dešťových vpustí a revizních šachet
* rekonstrukci dětských hřišť ve vnitroblocích
* odstranění nevhodných betonových konstrukcí
* vybudování přešlapových chodníčků
* opravu a rekonstrukci kontejnerových stání a součinnost s vlastníky domů při zřizování nových kontejnerových stání
* opravy venkovních květináčů
* odstranění starých nevyhovujících pískovišť
Budu dále intenzivně pokračovat v setkávání se s majiteli domů a nájemníky v rámci řešení jejich problémů.
Vážení občané, dovoluji si vás pozvat k volbám do Zastupitelstva městské části Praha 11 ve dnech 10. a 11. října 2014. Jen tak můžeme ovlivnit dění na Jižním Městě.
Václav Závorka

Zanechat komentář