01 Bře '16
Podezření ze závažného zneužití radničních novin Klíč čelí vedení městské části Praha 11. Na tuto kauzu upozornili naši zastupitelé z [...]

Podezření ze závažného zneužití radničních novin Klíč čelí vedení městské části Praha 11. Na tuto kauzu upozornili naši zastupitelé z hnutí Jižní Město náš domov.

 

O co konkrétně se jedná a jak jsou tato podezření podložená? Loňská vydání časopisu Klíč, který vychází za peníze z městského rozpočtu totiž obsahovala (konkrétně v číslech 3/2015, 4/2015, 5/2015, 6/2015 a 7/2015) dvoustrany s mapou developerských projektů na území této městské části. Na tom samotném by nebylo nic závadného, pokud by se nejednalo o neoznačenou inzerci politického hnutí ovládajícího místní radnici – Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) reprezentovaném ve vedení mj. starostou Jiřímu Štylerem a 1.místostarostou Ladislavem Kosem.

Není pochyb o tom, že tyto inkriminované dvoustrany obsahovaly jasné atributy reklamy – branding Hnutí pro Prahu 11 – logo strany, grafickou úpravu i font používaný HPP 11, odkaz na webové stránky a QR kód s odkazem na web HPP11 – to vše bez jakéhokoliv dalšího redakčního označení jako inzerce. Pokud by se o inzerci jednalo, nebyla řádně označena a Hnutí pro Prahu 11 za ni dle platných ceníků měla vydavateli zaplatit celkem 435.000 ,- Kč plus DPH 21 % – tedy částku celkem 526.350,- Kč (ceník inzerce zde).

 

cenik inzerce

Vzhledem k tomu, že transparentní účet HPP 11 (zdroj HPP11: transparentní účet) žádný takový výdaj neeviduje, vzniká zde závažné a důvodné podezření, že se jedná o zneužití veřejných prostředků a radničních novin exkluzivně jedním politickým subjektem, které vzbuzuje řadu otázek a zavdává důvodné podezření z možného porušení několika zákonů.

 

Inzerci do časopisu Klíč zajišťuje soukromá firma Brandbakers, s.r.o, pro kterou zisk z inzerce tvoří její příjem. V případě, že za tuto inzerci HPP 11 skutečně nezaplatila, nabízí se zde logicky podezření z korupční snahy koupit si sympatie politického vedení Prahy 11 bezplatným poskytnutím reklamy ve statisícové hodnotě soukromou firmou jednomu politickému subjektu – tomu, který ovládá radnici a spolurozhoduje o tom, kdo bude radniční noviny vydávat a inkasovat nemalé finanční prostředky z inzerce.

 

V každém případě se však jedná o závažné selhání kontrolních mechanismů, narušení rovné politické soutěže, tiskového zákona a exemplárního zneužití radničních novin. Opoziční zastupitelé z hnutí Jižní Město náš domov zaslali v tomto duchu dopis městské radě s výzvou toto zásadní a důvodné podezření co nejrychleji prošetřit.