30 Zář '18
Reagujeme na nepravdivé prohlášení Ondřeje Prokopa (ANO 2011), který tvrdí že za obrovskými úsporami JMM a.s. (v letech 2015 až [...]

Reagujeme na nepravdivé prohlášení Ondřeje Prokopa (ANO 2011), který tvrdí že za obrovskými úsporami JMM a.s. (v letech 2015 až 2018) stojí manažerské schopnosti některých členů z hnutí ANO 2011. Aby se o tomto prohlášení dalo seriózně diskutovat byla vypracována srovnávací tabulka, která porovnává hlavní atributy hospodaření společnosti Jihoměstská majetková a.s. (zdrojem byly veřejně dostupné účetní závěrky a výroční zprávy od vzniku společnosti až do roku 2016). Bylo jednoznačně prokázáno, že za obrovskými úsporami JMM a.s. v letech 2015 až 2018, nejsou úspory např. z plýtvání, ale úspory, které jdou na úkor rozvoje společnosti.

 

Například díky tomu, že JMM a.s. neprováděla v letech 2015 až 2018 opravy v mateřských a základních školách (tedy z pohledu manažerů z ANO 2011 se neutrácely peníze), které má JMM a.s v nájmu, stouply této společnosti zisky. Jak „moudré“ rozhodnutí!! Nikoho totiž zřejmě nenapadlo, že zisky se musí danit. A také se nevložily do MŠ a ZŠ finanční prostředky ve výši 15,5 mil. Kč (jako v letech 2008 až 2014). Jinými slovy, opravy v MŠ a ZŠ se neprováděly ze strany JMM a.s. téměř vůbec! 

Bohužel se však nejednalo pouze o jeden přešlap v jednom segmentu hospodaření této společnost, ale hned o několik. Z tabulky je zřejmé, že manažeři (převážně ANO 2011) z JMM a.s. minimálně v letech 2015 a 2016 zmrazili investice, a tedy zabetonovali rozvoj do té doby úspěšné společnosti. To se hned projevilo na dlouhodobém majetku, kde je z tabulky vidět strmý pokles. Za povšimnutí stojí také neochota JMM a.s. sponzorovat MŠ a ZŠ, což je škoda, neboť vynaložené finanční prostředky na sponzoring škol si mohla JMM a.s. odečíst od daňového základu (za roky 2008 až 2014 to bylo 4,5 mil. Kč). Co je také evidentní a zřejmé, je neschopnost top manažerů (ANO 2011) z JMM a.s. získat jakoukoliv dotaci, tak jak se podařilo minulému vedení v roce 2013, kdy byly zakoupeny za pomoci dotace od EU (téměř 4 mil. Kč) v rámci snižování imisní zátěže dva čistící stroje, které jsou často vidět v ulicích Jižního Města.

 

V oblasti výnosů také žádná sláva ze strany manažerů z ANO 2011. Výnosy za správu, které JMM a.s. vykonává pro BD a SVJ, poklesly v porovnání 2013 a 2018 téměř o polovinu. Špičkoví manažeři tak připravují tuto společnost o 3 až 4 mil. Kč ročně.

Korunu hlouposti a neznalosti spojenou s vedením společnosti JMM a.s. nadělilo vedení MČ Praha 11 v roce 2015 kdy si nechalo z JMM a.s. vyplatit tzv. „Kosovou“ (HPP11) dividendu zatíženou téměř milionovou daní. Za dva roky tak manažeři z JMM a.s. odvedli daň (3 mil. Kč), která souhrnně převyšuje uhrazenou daň od vzniku společnosti, tedy od roku 2007 do roku 2014. Suma sumárum manažeři z ANO 2011, se v Jihoměstské majetkové a.s. nepředvedli v dobrém světle ani náhodou. Naopak svým arogantním chováním znechutili několik špičkových odborníků, kteří raději odešli jinam, některé odborníky z vlastní hlouposti dokonce propustili sami. O dobrém hospodaření společnosti Jihoměstská majetková a.s., vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, není mnoho co lichotivého dodat. Raději se podívejte se na srovnávací tabulku a posuďte sami, jak si vedli manažeři z ANO 2011 ve společnosti Jihoměstská majetková a.s.