13 Čvn '18
Praha 11 má poměrně velké množ­ství fotbalových hřišť, basketbalo­vých košů či tenisových kurtů. Chybí tu však kvalitní atletická dráha, zimní [...]

Praha 11 má poměrně velké množ­ství fotbalových hřišť, basketbalo­vých košů či tenisových kurtů. Chybí tu však kvalitní atletická dráha, zimní stadion a především pak prostor pro vykonávání adrenalinových sportů, tedy skatepark a dráha pro BMX.

 

 

Proč EXTREME PARK?

Protože areál moderních “adre­nalinových” sportů naší městské části dlouhodobě chybí. Podob­ná sportoviště jsou dnes běžnou součástí sportovní vybavenosti mnohem menších měst a měst­ských částí. Skateboarding i bmx se z okrajových sportů dostaly mezi sporty olympijské a je jim věnován i značný mediální pro­stor. To přináší popularitu mezi dětmi a mladými lidmi, kteří však bohužel v naší městské části ne­mají tyto aktivity kde provozovat. A pokud tak činí, jezdí a skáčou na kolech, koloběžkách či skateboar­dech na místech, která k tomu nejsou určena. Riskují tak zraně­ní své i kolemjdoucích, nemluvě o možných majetkových škodách. Proto jako řešení vidím vybudo­vání moderního sportoviště, spo­jujícího skatepark, pumptrack a parkour překážky.

„Sport znamená fair play.“

Mgr. Tomáš Marek, DiS.

dlouholetý sportovec a povoláním učitel, zástupce ředitele ZŠ Donovalsá