30 Bře '17
Hnutí pro Prahu 11 deklarovalo během své volební „cinknuté“ kampaně za 22 tisíc Kč na podzim roku 2014, že ukončí [...]

Hnutí pro Prahu 11 deklarovalo během své volební „cinknuté“ kampaně za 22 tisíc Kč na podzim roku 2014, že ukončí veškeré nevýhodné nájmy a tyto pak nechá znovu pronajmout za lepších ekonomických podmínek. Za dva měsíce pak předvedl Štyler s Kosem z pozice starosty a 1. místostarosty zajímavý výklad svých volebních předsevzetí ve stylu, vy budete pít vodu a my pak za vás kvalitní víno. S odstupem dvou a půl let můžeme konstatovat, že toto prohlášení se naprosto minulo účinkem. Naopak!!!

Některé nemovitosti v roce 2014 skutečně nebyly výhodně pronajaté. Týkalo se to pronájmů parkovišť, které přešly v roce 2011 z magistrátu hl. m. Prahy do majetku MČ Praha 11. Jedním z těchto parkovišť bylo i parkoviště Gregorova, které mělo a dosud má v pronájmu FC TJ Háje (jednatel Jan Horník – otec zastupitele Michala Horníka za HPP11).

Tržní nájem za toto parkoviště se pohybuje v současné době ve výši cca 500 tisíc ročně. Jan Horník však platí za toto parkoviště do dnešních dnů nájemné ve výši cca 120 tisíc ročně, tedy 4x méně, než by měl!

Z tohoto důvodu byla smlouva bývalým vedením MČ Praha 11 vypovězena, což nebylo ze strany FC TJ Háje akceptováno. Po zhruba dvouletém soudním sporu získala MČ Praha 11 rozhodnutí o platnosti výpovědi. Zbývalo pouze počkat na rozhodnutí soudu ke konečnému verdiktu, tedy k vyklizení parkoviště. V prosinci roku 2014, krátce po uvedení do svých funkcí, Kos se Štylerem zařídili svým politickým „kamarádíčkům“ Janu a Michalovi Horníkovi odstoupení Městské části Praha 11 od soudního sporu.

Tímto prokazatelně došlo k finanční ztrátě zhruba 1,5 milionu .

Po roce si tito dva experti možná uvědomili, že mají problém s možnými trestněprávními následky, neboť deklarovaná dohoda o narovnání vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem, která by byla výhodná pro obě strany, nespatřila světlo světa. Vyvolali proto opět soudní spor na náhradu škody a vyklizení předmětného parkoviště. Zbytečně tak ztratili 2,5 roku, kdy parkoviště mohlo generovat slušný zisk. Naopak vznikla uvedená ztráta 1,5 milionu Kč, kdy parkoviště dosud okupuje Jan a Michal Horníkovi. S vědomím této skutečnosti se proto ptáme: Proč vlastně Kos se Štylerem tak bojují za zájmy Jana Horníka? Nedluží mu nějaké protislužby z minulosti nebo současnosti?

Tyto spekulace by měli tito dva experti jednoznačně potvrdit, či vyvrátit. Ve svém vlastním zájmu, neboť tuto kauzu šetří od srpna roku 2015 do dnešních dnů Policie ČR.

 

 

Zanechat komentář