09 Čvn '14
Narodil jsem se v roce 1969. Mám tři děti a ty mně i manželce zcela naplňují život. Pracuji jako ředitel [...]

Narodil jsem se v roce 1969. Mám tři děti a ty mně i manželce zcela naplňují život. Pracuji jako ředitel akciové společnosti a svůj čas dělím mezi rodinu a práci. Je pravdou, že rodina občas dostane ten menší díl mého času. Komunální politiku nevnímám jako politiku, ale chápu ji jako prostředek k řešení každodenních problémů lidí žijících v obcích a městech, které je trápí v jejich bezprostředním okolí. Prostředkem pro správu veřejného prostoru je nový styl řízení a fungování samosprávy. Úřad a jeho představitelé musí chápat občana jako zákazníka a veřejnou správu jako poskytovatele služeb. Ambicí, kterou prosazuji, by mělo být zdokonalení služeb a výkonnost úřadu tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám občanů.

2403 Comments

Zanechat komentář