06 Úno '17
Nedělám to často, ale ze zkušeností už vím, že je třeba na lži reagovat, protože necháme-li je bez reakce, přichází [...]

Nedělám to často, ale ze zkušeností už vím, že je třeba na lži reagovat, protože necháme-li je bez reakce, přichází na řadu ono léty ověřené rčení, že opakovaná lež se stává pravdou. O tom jsem se v minulosti často na vlastní kůži přesvědčil. Proto mi dovolte, abych reagoval na odvolaného starostu Štylera, který ve svém nedávno vydaném článku lže, až praští ☺

Ono to s ním je, jak sám píše, jako o té huse, která nejvíc hýká, když ji kámen pravdy trefí.

—-

Štylerova vyjádření

Převrat provedený stranami ANO 2011, TOP 09, ČSSD, KSČM a hnutí Jižní Město – náš domov,  které  mají  dohromady  65  % odstavily starostu a radní HPP 11, které má v zastupitelstvu Prahy 11 35 %. Důvody jsou zcela jednoduché.

Pravda

Především, Štyler používá fotku starosty, i když už starosta není. Dále bych rád reagoval na Štylerovy bláboly o jakémsi převratu. Převrat Státní  převrat  neboli puč je (často násilné) svržení legitimní vlády a převzetí politické moci ve státě. Pučisté tvoří obvykle malou skupinu (například vysocí vojenští důstojníci). Převrat či puč je úspěšný, pokud se pučistům podaří převzít moc a dosáhnout konsolidace nového režimu. V zastupitelstvu obce (městské části) starostu volí a odvolává většina členů zastupitelstva. V případě MČ Praha 11 je to 23 zastupitelů ze 45. Jiří Štyler byl v roce 2014 zvolen 32 zastupiteli, v roce 2016 byl odvolán 23 zastupiteli. V obou případech dle zákona! Z výše uvedeného vyplývá, že Štyler buď lže, nebo používá slova a pojmy (převrat), kterým nerozumí.

 

Štylerova vyjádření

Developři, kteří chtěli zastavět každý volný plácek na Praze 11 se po volbách 2014 nadechli a posbírali spodinu zastupitelstva na Praze 11, zbytku zřejmě přislíbili funkce a nějaké ty prebendy. Nutno dodat, že ona spodina je trestně stíhána za machinace s majetkem Prahy 11. HPP 11 rozkrádačky mohutně kritizovalo v průběhu volební kampaně a po celou dobu svého působení na radnici se snažilo vady odstraňovat. Nutno říci, že za velkého odporu ANO 2011, TOP 09, ČSSD a JM-ND. A ti nadechnutí developři s onou spodinou zkritizovali každičký krok HPP 11, ať již s nadsázkou řečené  odtržení ,  nápis  na  kříži  ve Starochodovském hřbitově. Pravdou je, že mnohé návrhy developrů i oné zastupitelské spodiny  HPP 11 odmítlo. A proto  muselo HPP 11 ven.

Pravda

Další omyl Štylera je odkazování se na 35% zastoupení HPP11 v zastupitelstvu. Jako by tímto mělo HPP11 nárok na jakási privilegia nebo jistoty, např. v zastoupení v radě městské části. I zde platí, že při jednání zastupitelstva rozhoduje většina a tu HPP11 nemá. Za  výraz  “spodina”  podáme  trestní oznámení za urážku.

Další nepravda je, že do JMND se přesunula buňka ODS. Jediným členem JMND, který býval  členem ODS  je Dalibor  Mlejnský. Nikdo jiný!!!

 

Štylerova vyjádření

Zastupitel Sýkora tvrdí, že nové vedení „darovalo“  parkoviště  Gregorova  svému kamarádovi Janu Horníkovi a to v rozporu s rozh odnutím  soudu,  které  dotyčné parkoviště nařídilo nájemci vyklidit a vrátit městu. Výpověď z něj totiž Horník dostal od bývalého vedení Prahy 11, protože platil za parkoviště směšně nízké nájemné. Pan Sýkora  si  spletl  datum  podání  žaloby  a starostu. Určovací  žaloba  a  o  vydáníbezdůvodného obohacení byla opět podána v r. 2015, tedy i za starosty Štylera. Policií ČR vyšetřováni nejsme, ani já, ani kolega Ing. Kos.

Pravda

Ohledně parkoviště Gregorova Štyler opět lže. Fakta jsou následující: MČ Praha 11 pod vedením D. Mlejnského, podala výpověď nájemní smlouvy na parkoviště Gregorova v roce 2012. Následně podala k obvodnímu soudu žalobu na vyklizení. Rozhodnutí soudu mělo být vyneseno v prosinci 2014. to byl již starostou J.Štyler. Rada městské části pod vedením Štylera rozhodla usnesením 1916/31/R/2014 ze dne 16.12.2014 o ukončení soudního sporu na vyklizení parkoviště. Tím prokazatelně poškodila městskou část o statisíce korun ročně. Až v listopadu 2015 MČ Praha 11 opět (pod tlakem argumentů opozice) podává žalobu na vyklizení a žalobu na náhradu škody. Číslo usnesení ze dne 1750/48/R/2015 ze dne 8.12.2015. Policie ČR v současné době vyčkává na rozhodnutí soudu právě ve věci způsobené škody. Je zřejmé, že rada městské části pod vedením Štylera svým rozhodnutím z prosince 2014 umožnila kámošům HPP11, Janu a Michalovi Horníkovi dál podnikat na majetku městské části bez řádné nájemní smlouvy a za nevýhodných podmínek pro městskou část.

 

Štylerova vyjádření

Domnělá ztráta 11 milionů z EU na rekonstrukci školy Schulhoffova, kterou pro město získalo minulé vedení. Sýkora tvrdí, „že Štyler, ve své nadutosti, vybral ve výběrovém řízení firmu s podezřele nízkou nabídkou a bil se v prsa, jak je dobrým hospodářem. Jak je pro činnost soudruhů z HPP11 příznačné, radost vydržela jen do chvíle, než se zjistil pravý stav věcí: firma v insolvenci a nové výběrové řízení se nestihlo vyhlásit. Stavba tak kvůli tomuto amatérství vůbec nezačala a jedenáct milionů se vracelo EU“. Kdyby pan Sýkora četl materiály do zastupitelstva, a správně jim porozuměl pochopi l by, že na rekonstrukci ZŠ Schulhoffova Praha 11 neobdrželo žádnou dotaci 11 mil. od EU, tudíž jsme ji nemohli ztratit. Firmu na rekonstrukci jsme opravdu potvrdili. Ale firmu vybral p. Mlejnský a nové vedení muselo výsledek akceptovat, přestože firma spadla do insolvence, a tudíž práce nezahájila.

Pravda

V otázce regenerace Schulhoffova je Štyler opět mimo. Městské části Praha 11 byla přidělena dotace z EU fondů ve výši 11miliónů Kč v roce 2014 za starostování Mlejnského. Po zpackaném výběrovém řízení na dodavatele regenerace radnice tyto finanční prostředky vrátila a to na základě usnesení 1686/48/R/2015 ze dne 8.12.2015. Je pravda, že výběrové řízení na dodavatele regenerace bylo zahájeno za působení D. Mlejnského, ale výběr dodavatele byl v kompetenci a pravomoci radnice již za starostování Štylera.

 

Štylerova vyjádření

O odtržení Prahy 11 od hl. m. Prahy, což byla politická nadsázka, což většina lidí pochopila, mluví už jen ona zastupitelská spodina a spřátelení developři.

Pravda

Jestli je kauza odtržení Jižního Města od Prahy “politická nadsázka” je zřejmé každému kdo se podívá na video na fb JMND a na vyjádření Štylera v tisku. Citace: „Máme metodiku, jak udělat z městské části Praha 11, obec Jižní Město a máme jí písemně tu metodiku“. Takto hovořil starosta Štyler na setkání s občany v základní škole Donovalská v listopadu 2015, aby v únoru 2016 v rozhovoru pro Aktuálně.cz tuto metodiku popsal, jako nenarozené dítě, tedy metodiku na které se usilovně pracuje. Po mediálním ruchu se starosta Štyler lekl sám sebe a celou akci spojenou s odtrháváním Jižního Města popřel s tím, že se jednalo pouze o úvahu a jako nátlakovou metodu na neposlušný magistrát. Na setkání s občany v polovině února v ZŠ Jírovcovo náměstí pak dovršil tuto kauzu tak, že prohlásil „Kdo si myslel, že chci odtrhnout Jižní Město od Prahy, tak má IQ někde mezi 40 až 50”.

 

Štylerova vyjádření

Za dva roky našeho působení jsme sehnali a vyprosili dotace z MHMP ve výši 60 mil. Kč, což měl Sýkora v v podkladech pro zastupitelstvo, ale rozpočet je složitá věc, a ne každý se v něm orientuje.

Pravda

Dotace z magistrátu ve výši 60 miliónů je super lež jako věž. Jako důkaz budiž oficiální podklady k rozpočtu MČ Praha 11 pro rok 2017. Souhlasím, že rozpočet je složitá věc, kterou Štyler dodnes absolutně nepochopil.

 

Štylerova vyjádření

Sýkorova kampaň stála odborným odhadem více než 1,0 mil. Kč. Není bez zajímavosti , že při náhledu do insolvenčního rejstříku zjistíte, že tento senátorský kandidát a právně ekonomický expert d luží 1.847.667,- Kč a v insolvenčním řízení bylo schváleno jeho oddlužení. Sýkora tak zaplatí pouhých 539.258,-Kč, tedy 29,5% svého dluhu. Insolvenční správce také zjistil, že Sýkora zamlčel své statisícové dluhy vůči státu. Sýkora v návrhu na oddlužení informuje, že má televizi za 25 tis, a sedává na kanapi za 50 tis, suší si košile v sušičce za 17 tis a ještě jezdí ve Škoda Superbu. K tomu senátorská kampaň. Neměl by spíše takový člověk splácet svým věřitelům? Možná, že je Sýkora spíše fotbalový trenér a ekonomice moc nerozumí. Pak by se neměl pokoušet podnikat, nebo působit v zastupitelstvu a už vůbec by neměl kritizovat věci, kterým nerozumí.

Pravda

Petr Sýkora kandidoval jako kandidát JMND a JMND také kampaň financovala. Přehled všech sponzorů a dárců je součástí zákonem stanoveného vyúčtování, které JMND zveřejní do konce února. Náklady na kampaň nepřesáhly 1milión Kč a nebyly financovány ze strany Petra Sýkory. Kandidátovi HPP11 Kosovi také financovali kampaň politické strany, které ho nominovaly. To, patrně Štyler asi neví anebo ví a zase lže!!! Ostatně spolu s Kosem, dnes senátorem, lhali i kontrolnímu výboru Poslanecké sněmovny, když podepsali, že jejich předvolební kampaň do zastupitelstva Prahy 11 v roce 2014 stála pouhých cca 22 tisíc korun. Kdo jim daroval „zbylé“ statisíce, to zatajili. Asi věděli proč.

—-

Petr Sykora

Zanechat komentář