14 Zář '18
Praha, 14. září 2018– 13. září 2018 proběhlo jednání zastupitelstva MČ Prahy 11. Zastupitelům za Jižní Město – náš domov [...]

Praha, 14. září 2018– 13. září 2018 proběhlo jednání zastupitelstva MČ Prahy 11. Zastupitelům za Jižní Město – náš domov se hlasováním podařilo odblokovat patovou situaci týkající se regenerace pochozí zóny Opatovská 874 u stanice metra Háje. Průtahy a několikahodinovou debatu způsobilo HPP11, které předvedlo obstrukce plné demagogie, neznalosti a nekompetentnosti. Na jednu stranu tito lidé sbírají podpisy na opravu pochozí plochy u vestibulu metra Háje. Na stranu druhou za zády obyvatel na zastupitelstvu obstruují a nakonec zamítli dohodu o narovnání se spoluvlastníky objektu, bez které nelze objekt nikdy opravit. Jedná se o komplikovanou kauzu, která nelze bez objasnění historie tohoto objektu nikdy řádně pochopit. 

 

Objekt pochozí zóny Opatovská 874 byl vybudován za socialismu koncem 80-tých let dvacátého století. Na pochozí ploše bylo současně vybudováno několik objektů občanské vybavenosti. Pod celou pochozí zónou se nachází velkokapacitní patrové parkoviště o kapacitě cca 1200 míst pro automobily. Pod tímto parkovištěm prochází tubus metra směřující do depa Háje.

 

V rámci tzv. „malé privatizace“ byl objekt prodán několika soukromým subjektům. Garáže pod pochozí zónou a pozemek pod objektem byl svěřen do péče městské části Praha 11. Stále se však jednalo o jedno číslo popisné, tedy jeden objekt s několika vlastníky, kteří si do dnešních dnů hospodaří sami, ačkoliv by veškeré výnosy a náklady z jednotlivých provozoven měly směrovat z jedné pokladny.  Spor vznikl v roce 2004 tím, že soukromí majitelé nebytových prostor odmítali participovat na údržbě objektu (společných částí objektů), které zajišťovala a finančně hradila městská část Praha 11. Od roku 2004 je vedeno se spoluvlastníky několik soudních sporů, mimo jiné i soudní spor o uhrazení nákladů na opravy.

 

Městská část Praha 11 již několik let před rokem 2010 usilovala o rekonstrukci pochozí obchodní zóny, avšak přípravu mařily roztříštěné a sporné majetkové vztahy k pozemkům. Nutno podotknout, že kvalita výstavby objektu koncem osmdesátých let byla mizerná. Situace objektu je s přibývajícími léty čím dál horší a reálně tak hrozí uzavření objektuz důvodu havarijního stavu konstrukce objektu.

 

Po dvanácti letech vleklého soudního sporu se spoluvlastníky tak přišla možnost reálně s budovou něco provést. Odblokovat spoluvlastnické vztahy dohodou a svěřit objekt hlavnímu městu Praha, neboť předpokládané náklady na opravy se pohybují ve stamilionech. Tyto finanční prostředky včetně nákladů na odkup podílů od spoluvlastníků městská část Praha 11 nemá. Je předpoklad, že po regeneraci pochozí zóny bude objekt svěřen zpět do péče městské části Praha 11.

 

Zastupitel za JMND a kandidát na starostu Petr Souček ocenil, že se konečně povedlo prolomit obstrukce a odblokovat jednání: „Po zcela nesmyslných obstrukcích plných amaterizmu a populismu ze strany HPP11 jsme velmi rádi, že se konečně pomocí hlasování podařilo odblokovat patovou situaci. Pochozí zóna u metra Háje je jednou z ostudných míst Jižního Města a je nutné tuto situaci neprodleně řešit.“

 

Petr Souček, JMND kandidát na starostu MČ Prahy 11