23 Bře '17

Senátor za Prahu 11 Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11) a zároveň místní městský zastupitel Ladislav Kos byl přistižen a usvědčen videozáznamem z toho, že při hlasování na zasedání zastupitelstva MČ Prahy 11 hlasoval za další zastupitelku a zároveň jeho vlastní senátní asistentku Šárku Zdeňkovou. Podle právního posudku, který si nechala zpracovat opoziční strana Jižní Město – náš domov tak Kos zcela jednoznačně porušil nejen slib zastupitele, ale především zákon o hlavním městě Praze a také jednací řád místního zastupitelstva. “Hlasování za jiné zastupitele, je stejně jako v případě senátního i sněmovního hlasování, je nejen nepřípustné, ale i nezákonné, protože tím dochází k porušení principu poměrného zastoupení, kdy každý člen zastupitelstva má pouze jeden hlas. Z tohoto důvodu nelze hlasovat například ani na základě plné moci od jiného člena zastupitelstva či parlamentu,” vysvětlil důvody opoziční zastupitel Rostislav Korbel (Jižní Město – náš domov).

Toto porušení etiky i zákonů, kdy senátor a zastupitel Kos hlasoval za sebe i kolegyni, se událo při obstrukčním bodě č.13 o radničních novinách Klíč, jehož předkladatelkou byla přitom sama Zdeňková. Záznam zpochybněného hlasování dokládají i dva videozáznamy ze zasedání zastupitelstva, které opozice dnes zveřejnila i na internetu. Na videozáznamu je vidět, jak se Kos naklání k hlasovacímu zařízení Zdeňkové a tiskne na ní hlasovací tlačítko. To nelibě komentují i přítomní občané. Na jejich adresu pak Kos dodává, ať na něj dotyční “podají téóčko (trestní oznámení)”. Opozice na dnešním, tedy dalším, zasedání zastupitelstva na sporné hlasování upozornila a podává v této věci podnět na kontrolní výbor městského zastupitelstva a také na pražský magistrát.

Výňatek z právního posouzení uvedeného jednání vypracovaného pro JMND: “V prvé řadě jde o ust. § 51 odst. 1 ZMP, podle kterého je člen zastupitelstva povinen vykonávat svůj mandát osobně v souladu se svým slibem. Člen zastupitelstva se tedy při výkonu svého mandátu nemůže dát nikým zastoupit na základě plné moci nebo jiného zmocnění, a to ani jiným členem téhož zastupitelstva. Pokud člen zastupitelstva hlasuje za jiného člena téhož zastupitelstva, porušuje tím jednak výše zmiňované ust. § 51 odst. 1 ZMP, jednak slib člena zastupitelstva městské části, který upravuje ust. § 87 odst. 2 ZMP a který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky”…..současně v konkrétním případě dochází k porušení ust. čl. 12 odst. 7Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 11, kdy hlasování probíhá tak, že každý člen zastupitelstva hlasuje výhradně sám za sebe…”

Pozdvižené obočí vyvolává i fakt, že senátor Kos zaměstnal bez výběrového řízení jako svoji senátní asistentku právě Šárku Zdeňkovou, v minulém roce odvolanou z postu radní pro životní prostředí. Do Senátu byl přitom Ladislav Kos zvolen jako společný kandidát i za Pirátskou stranu. Ta strana, která přitom dlouhodobě hlasitě kritizuje klientelismus a přidělování lukrativních míst asistentů poslanců a senátorů kamarádům a rodinným příbuzným. “Porušení těchto deklarací a slibů bylo přitom prvním viditelným krokem senátora Kose po jeho zvolení,” dodal Korbel z JMND.

Zanechat komentář