28 Čvc '16
Historku, jako ze špatné humoristické knihy zažili naši spoluobčané z Jižáku bydlící v uli- cích U dálnice a U nové [...]

Historku, jako ze špatné humoristické knihy zažili naši spoluobčané z Jižáku bydlící v uli- cích U dálnice a U nové dálnice. Ti si dovolili vyzvat ve zbytku Prahy nechvalně proslulé- ho starostu Prahy 11 Jiřího Štylera k setkání nad problematikou výstavby administrativní budovy v dané lo

Zkoprnělí občané se nakonec přes tento speci cký úvod přenesli a začali diskusi, kterou k dalšímu všeobecnému překvapení starosta Štyler asi po deseti minutách ukon- čil tím, že skočil právě hovořící paní do řeči: „Chaoticky na mě nepokřikujte, vůbec tomu nerozumíte. od teď budu řídit diskusi já!“

I tentokrát museli shromáždění občané ně- kolikrát nabrat dech, aby se vzpamatovali a po několika odpovědích starosty Štylera ve smyslu “to nejde”, „stejně je to jedno” a podobně, si vzala slovo přítomná občanka a začala se starosty ptát na jeho osobní názor, a jak hodlá občanům v dané problematice konkrétně pomoci. Opět v průběhu řeči sko- čil nebohé občance „demokrat“ Štyler do řeči a okřikl ji, že “tomu vůbec nerozumí,

klade špatné otázky a odebírá ji slovo”. Přitomní obyvatelé tak konečně zjistili, že další diskuse nemá smysl a tak se plni rozčarování vrátili domů. Starosta Štyler na- sedl do svého služebního vozu a odjel vstříci dalším „diskusím“.

Pokud máte zájem se setkat se svým staros- tou, diskutovat s ním o vašich problémech, neváhejte a kontaktujte jeho sekretariát. Čeká vás jistě nesmírně zajímavá zkušenost a svérázný zážitek.

Informace k tomuto případu nám poskytli místní občané, jejichž jména má naše redak- ce k dispozici. Pokud máte podobný bizarní zážitek s vedením naší radnice, neváhejte se s námi o něj podělit.

Zdroj: občané (jména má redakce k dispozici)

 

 

Zanechat komentář