05 Říj '14
Motto: „Zodpovědnost a ohleduplnost patří k mojí práci.“S Jižním Městem jsem spojil svůj profesní život. Téměř dvacet let zde pracuji [...]

Motto: „Zodpovědnost a ohleduplnost patří k mojí práci.“

S Jižním Městem jsem spojil svůj profesní život. Téměř dvacet let zde pracuji v oblasti správy nemovitostí, zejména pak v oblasti správy bytových domů pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Jedná se o specifickou činnost, kde se vzájemná důvěra buduje řadu let a velmi lehce se ztrácí. Je založena na znalosti v oboru, na odpovědnosti v rámci jejího vykonávání a přístupu k zákazníkovi. Tyto atributy bych rád přenesl do sféry komunální politiky, neboť v letošním roce jsem se rozhodl kandidovat do komunálních voleb na Praze 11. Vzhledem ke své dlouholeté praxi na Jižním Městě znám silné i slabé stránky naší městské části velmi dobře. Součástí mé profese je častá komunikace s lidmi po celém území Jižního Města a řešení jejich problémů, kterých není málo. Lidé vnímají citlivě zejména bezprostřední okolí svého bydliště. Především chtějí, aby v jejich okolí bylo čisto a bezpečno, aby se v zimě daly používat chodníky, aby byla pravidelně udržována zeleň, aby byl dostatek míst v mateřských školách, aby byly opravené a kvalitně vybavené základní školy, zkrátka aby jejich představitelé na úřadě pracovali v jejich prospěch a obratem řešili problémy, které se jich bezprostředně dotýkají. V případě volebního úspěchu naší strany jsem připraven řešit každodenní problémy obyvatel Jižního Města zodpovědně a k jejich prospěchu, tak jak jsem tomu zvyklý ve své praxi.

Děkuji za vaši podporu.

Ing. Rostislav Korbel

Zanechat komentář